ค้นหา
Sentinel Strenght
Sentinel Agility
Sentinel Intelligence
Scourge Strenght
Scourge Agility
Scourge Intelligence

ฮีโร่ (Heroes)

WINDRUNNER (สาวลมกรด)

ALLERIA (แอลเลอเรีย)
(อัพเดท 04/12/2013)ความแกร่ง
(Strength)

15.00 + 2.50
ความคล่อง
(Agility)

17.00 + 1.40
ความฉลาด
(Intelligence)

22.00 + 2.60สถิติโดยละเอียด (Advanced Statisics)
เผ่าพันธุ์
(Affiliation)
Sentinel
การทำลาย
(Damage)
44 - 56
เกราะ
(Armor)
1.38
ความไว
(Movespeed)
295
การโจมตี
(Attack Range)
600
ความเร็วในการโจมตี
(Attack Animation)
0.400 / 0.300
ความเร็วในการร่ายเวทย์
(Casting Animation)
0.300 / 0.500
เวลาในการโจมตี
(Base Attack Time)
1.5
ความเร็วของกระสุนที่โจมตี
(Missile Speed)
1250
ระยะการมองเห็น
(Sight Range)
1800 / 800
แนะนำฮีโร่
Although she is an intelligence hero, Alleria`s gameplay style resembles an agility hero in many ways. She relies on her physical attack most of the time, and she has a powerful attack speed increasing ability which lets her fire very quickly. She can launch deadly Power Shots, which strike the first target with massive damage, then lose a little the more units they pass through. Power Shot is very good at picking off injured heroes who are trying to flee, due to its long range, fast projectile, and good initial damage. To stop enemies from fleeing in the first place, Alleria has Shackleshot. Although it doesn`t deal any damage by itself, Shackleshot is one of the best single-target stuns around. This ability allows the Windrunner to shackle a target either to a tree or to another enemy unit, potentially stunning two heroes for a lengthy period of time. Windrunner, Alleria`s third skill, allows her to escape dangerous situations, position herself for good Shackleshots, and catch up to fleeing enemies. If Powershot isn`t enough to take down a target, Alleria can use Focus Fire. This powerful ability makes her attack at the fastest possible rate at a single enemy unit for a long duration, but reduces her total damage. This skill is often used in conjunction with Shackleshot, but it is also effective against buildings and other stationary targets.
ความเป็นมาของฮีโร่
In the valleys of Winterspring, deep within the verdant glades of the Forest of Trees, an elf with the power of the wind makes her home. She joined the Sentinel as a free agent shortly after the War of the Magi. Favored by the Goddess of Wind, Alleria received many blessings. Her arrows fly straight and true, piercing all enemies in a line. She can lace her arrow with wind and bind enemies together by creating ethereal shackles. Her footsteps are hastened by the currents of air. It is known that she can dispatch enemies at blinding speed by releasing a flurry of arrows. She is indeed a worthy enemy of the Scourge.