ค้นหา
Sentinel Strenght
Sentinel Agility
Sentinel Intelligence
Scourge Strenght
Scourge Agility
Scourge Intelligence

ฮีโร่ (Heroes)

TEMPLAR ASSASSIN (นักฆ่าศาสนาพิทักษ์)

LANAYA (ลานาย่า)
(อัพเดท 24/07/2013)ความแกร่ง
(Strength)

18.00 + 2.10
ความคล่อง
(Agility)

23.00 + 2.70
ความฉลาด
(Intelligence)

20.00 + 2.00สถิติโดยละเอียด (Advanced Statisics)
เผ่าพันธุ์
(Affiliation)
Sentinel
การทำลาย
(Damage)
53 - 59
เกราะ
(Armor)
4.22
ความไว
(Movespeed)
305
การโจมตี
(Attack Range)
140
ความเร็วในการโจมตี
(Attack Animation)
0.300 / 0.500
ความเร็วในการร่ายเวทย์
(Casting Animation)
0.300 / 0.510
เวลาในการโจมตี
(Base Attack Time)
1.7
ความเร็วของกระสุนที่โจมตี
(Missile Speed)
900
ระยะการมองเห็น
(Sight Range)
1800 / 800
แนะนำฮีโร่
Lanaya uses deceit to conquer her foes. With Refraction she can negate a small number of damage instances, and have a few enhanced attacks of her own. She can Meld into the shadows at any time, but must remain still to keep hidden. If she strikes from the shadows, she will deal additional damage and lower her target`s armor. The Templar Assassin`s Psi Blades can be thrown from moderate range, and actually pierce her targets to deal damage further in a line. Her ability to place Psionic Traps from great distances, which slow nearby targets on activation, makes her nearly impossible to escape from. While she is able to create a number of disadvantages for her opponents, if caught with her guard down she will quickly fall.
ความเป็นมาของฮีโร่
The apprentice of a legendary creature from Aiur, Lanaya is a psychic adept who specializes in strategic assassination for the Sentinels. Her psionic abilities manifest in and out of combat, and can be used to amplify damage while attacking, to protect her from enemy assault, or cloak herself invisibly before lashing out at an unfortunate passerby. And so more often than not, the foes that encounter the Templar on the battlefield find themselves dead and buried, their lives cut short as she fades back into the shadows, waiting for a new prey.