ค้นหา
Sentinel Strenght
Sentinel Agility
Sentinel Intelligence
Scourge Strenght
Scourge Agility
Scourge Intelligence

ฮีโร่ (Heroes)

NECROLYTE (ผู้เสพความตาย)

ROTUND`JERE (ร็อตตันเดียร์)
(อัพเดท 04/12/2013)ความแกร่ง
(Strength)

16.00 + 2.00
ความคล่อง
(Agility)

15.00 + 1.70
ความฉลาด
(Intelligence)

22.00 + 2.50สถิติโดยละเอียด (Advanced Statisics)
เผ่าพันธุ์
(Affiliation)
Scourge
การทำลาย
(Damage)
44 - 48
เกราะ
(Armor)
1.10
ความไว
(Movespeed)
290
การโจมตี
(Attack Range)
550
ความเร็วในการโจมตี
(Attack Animation)
0.530 / 0.470
ความเร็วในการร่ายเวทย์
(Casting Animation)
0.500 / 0.500
เวลาในการโจมตี
(Base Attack Time)
1.7
ความเร็วของกระสุนที่โจมตี
(Missile Speed)
900
ระยะการมองเห็น
(Sight Range)
1800 / 800
แนะนำฮีโร่
The Necrolyte is an unusual offensive spellcaster, since he has two passive skills and only one primary attack spell. However, this doesn`t stop him from being one of the strongest offensive spellcasters around. The Necrolyte`s Death Pulse is his bread and butter. This powerful ability doubles as a damage spell and a healing spell, with both effects on every cast. Death Pulse hits all nearby enemies causing damage, and also hits all nearby allies and the Necrolyte which heals them. Since it has a short cooldown period, this spell can be cast very often, providing constant damage to enemies and health to allies and allowing the Necrolyte to plenty of creep kills. To fuel this barrage, the Necrolyte has a passive skill called Sadist which replenishes some of his mana every time he kills a unit. To further weaken his enemies, his powerful Hearstopper Aura slow drains the life of all foes in a large area of effect around the Necrolyte. When he sees a sufficiently injured enemy hero, the Necrolyte uses Reaper`s Scythe, which is possibly the best spell in the game for killing off damaged heroes. This deadly spell deals damage based on how much life the target is missing, so even the toughest heroes die just as a fast as the fragile ones. A strong Necrolyte is nearly impossible to defeat, releasing constant Death Pulses and draining enemies` life with Heartstopper Aura until they are finished.
ความเป็นมาของฮีโร่
Slain for sins of heresy by men who declared themselves holy, death only gifted Rotund`jere with an immense wrath for the living, that he can express by sending evil spirits at his foes. Taking pleasure and growing more powerful every time a living thing dies by his hands, each step of his reeks of death, and his very presence makes living things rot and wither. Now a master of torture and pain, the Necrolyte mercilessly slays any weaklings who might cross his path, always with a nasty smile on his dead face.