การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Spiritbreaker
1,410,472
50.77%
50.77%
2
Dwarven Sniper 1,337,000
48.02%
3
Murloc Nightcraw 1,123,290
57.72%
4
Axe 1,075,360
51.37%
5
Skeleton King 958,761
49.79%
6
Stone Giant 928,533
51.85%
7
Earthshaker 863,921
54.76%
8
Phantom Assassin 710,592
42.43%
9
Sacred Warrior 710,267
45.80%
10
Shadow Fiend 672,319
60.36%