ค้นหา
Ancient of Wonders
Ancient Weaponry
Arcane Sanctum
Cache of Quel-thelan
Enchanted Artifacts
Gateway Relics
Leragas the Vile
Protectorate
Sena the Accesorizer
Supportive Vestments
Weapon Dealer

ไอเท็ม (Items)


5750

Buriza-Do Kyanon

เมือ Blizzard สร้าง Buriza ใน .08 ดีอยู่แล้ว แต่พวกเขาตัดสินใจว่ามันยังดีไม่พอ พวกเขาจึงอัพเกรดเป็น .09
(อัพเดท 03/01/2013)

ไอเท็มที่ใช้ในการผสม Buriza-Do Kyanon (Recipe)

ร้านขายไอเท็ม


Ancient Weaponry


โบนัส

ความเสียหาย +81
Critical Strike (กดใช้)


รายละเอียดเพิ่มเติมCritical Strike
เพิ่มโอกาส 25% ที่จะสร้างความเสียหาย 2.7x การโจมตีปกติ